TOTEL QUEHAS DE SABERSOBREQUIPAGA LA ITE

Saber quipagala ITE pot semblar en teoria un tema senzill, però no ho és.A continuació us parlarem de casos reals, que ens succeeixen com a empresa dedicada de manera exclusiva a la realització d’Inspecció Tècnica d’Edificis ITE. I és que abordem diàriament casos singulars i diferents realitats. Tot plegat intentarem de la millor manera possible explicar-vos qui paga la ITE.

Abans de parlar sobre qui paga la ITE, volem explicar-vos que és una ITE per poder aclarir conceptes. La ITE o Inspecció Tècnica d’Edificis és una revisió que serveix per valorar l’estat de conservació general de l’edifici. Es revisen les façanes, mitgeres, patis, terrasses, cobertes, estat de les instal·lacions d’electricitat, aigua i baixants de l’edifici. A més serveix per conèixer com funciona el nostre edifici enèrgicament, com és l’accessibilitat (per a persones en general i persones amb mobilitat reduïda). En resum, la ITE compleix 2 funcions principals; 1era donar compliment a la llei que obliga a realitzar-les i 2ª és una completíssima guia de com és i com es troba conservat l’edifici. La ITE és un document súper útil per a qualsevol comunitat que vulgui començar a posar ordre al seu edifici; és una guia completa que conté moltíssima informació sobre l’estat conservació. Veritablement, sense la ITE, mai arribarem a conèixer l’estat de salut del nostre edifici.

Un coprevisatl’edificiperpartd’algun dels nostresinspectors, els passossónelssegüents:

 

 1. Es redacta un informe ITE sobre l’Estat de conservació de l’Edifici.
 2. Aquest informe es tramita a l’ Administració.
 3. L’ Administracióenviael Certificatd’Aptituda la Comunitat dePropietarisoPropietat.La validesa/vigènciadel certificatdependràde les deficiènciesque continguil’informeITEque s’ha redactat.
 4. La comunitato propietatha de repararlesdeficiències queconté l’Informe ITE.

RESPONSABILITAT SOBRE L’EDIFICI

Mes que parlar sobre qui paga la ITE, hem de parlar de qui té la responsabilitatsobre la conservació de l’edifici. La responsabilitat sobre la conservació de l’edifici recau sobre la propietat actual, bé sigui propietat vertical (propietari únic) o propietat horitzontal (comunitats de propietaris). Per tant, el Decret 67/2015 , en el seu article 5.1 enuncia “L’obligació de sotmetre els edificis d’habitatges a inspecció tècnica correspon a la propietat”. En el seu article 5.3 enuncia “El cost econòmic derivat de la inspecció tècnica és a càrrec de les persones obligades a la realització de la inspecció”, per tant a la propietat.

 

Presupuesto ITE Barcelona-15% DESCOMPTESol·licitantPressupostOnline

REP el teu pressupost en 1 MINUT

ALTRES SUPÒSITS

Araque jasaps que, com a normageneral,la ITEla pagala propietat,us explicaremaltres supòsitsque enshemtrobatambmoltafreqüència.Sobretot tingues present queambindependència de quipagui laITE, el deure derealitzar-la,el deurede conservació olessancionsrelativesa l’omissióde realitzar-larecausobre la propietat.Enshemtrobaten el següentsupòsit:

 

 • Un delscopropietarisde la comunitatteniapressa pervendre el seupisi necessitavapassarla ITEurgent, encarregantla ITEipagant-la de la seva butxaca.Recordaque un coprealitzemlavisita l’edifici,en 24h/48htens laITEacabada,tramitadaitotala documentació disponiblea la teva zonaclientper a la tevatotalcomoditat.Soml’única empresadedicada exclusivament a larealitzaciód’ ITEa Catalunya,pertantpodemoferir aqueststerminisde lliurament.Iésque com bésabràsper vendrequalsevol immobleha d’estar realitzada laITEdel’Edifici,sempreque l’edificihagicomplert45anysd’antiguitat.

¿COM SOL·LICITAR LA ITE?

Doncsde forma moltsenzilla, en3 senzillspassos:

 • Sol·licitarpressupost ONLINE. Elrepsal’instanta pantallaial teu correuelectrònic.
 • Gestionatu mateix laCITAONLINEmitjançant unCALENDARI.Pots triarcòmodamentel diaihorari quevols que anema fer laITEal teuedifici.Moltsveïnsesbaixenamb unaTABLETa la reunióde comunitatitrien eldiade la Inspecció.I sino t’atreveixes,també etpodemdonarla CITAtelefònicament.
 • Tria laformade pagamentireserva laITE.Etdonema triar entreTransferència, PaypaloTargeta.

Llegeixles nostresressenyesfavorables a Google, persones contentesambel treballrealitzat en els seusedificis.

Catalunya ITE ens ha fet recentment la inspecció tècnica al nostre edifici i estem tots molt satisfets del resultat i de la professionalitat i alhora simpatia dels tècnics que l’han realitzada

Sandra Burgos

Nos dieron confianza desde el primer momento al ser Empresa especializada. Nos gustó mucho el sistema de presupuesto que nos llegó al momento. La contratación fue sencilla al ser con CITA online y la forma de pago. Muy amables durante la visita y nos dieron explicaciones detalladas sobre todas las dudas. El Informe ITE lo enviaron rápidamente y todo muy serio. Repetiremos.

Carmen Doval

Fantàstics. Ens va arribar el pressupost a l’instant. La contractació ens va resultar una experiència molt còmoda, vam triar fàcilment el dia de la visita. El servei molt bé, van resoldre tots els nostres dubtes i van lliurar la ITE al dia següent. Tenim tot el treball a la zona privada i ens resulta molt còmode accedir-hi en qualsevol moment. Els recomanem.
Francesc Puig

SOL·LICITAPRESSUPOSTONLINE

 • Rep el PRESSUPOST ONLINE al moment
 • Tria DIA i HORARI de la teva Inspecció
 • Contractació Online EN NOMÉS 3 PASSOS
 • Rep l’ INFORME EN 48h / 72h
 • ZONA CLIENT amb els Documents, Factures
 • Organitzem la ITE mitjançant FULLS D’AVISOS
 • PAGAMENTS amb Targeta,Transferència o Paypal
 • SISTEMA D´ALERTES abans que caduqui l’ ITE

SOL·LICITAINFORMACIÓ

Has d'acceptar la nostra política Protecció de Dades

4 + 6 =

×

¡Hola, soy Raúl! ¿En que te puedo ayudar? Escríbeme por Whatsapp

Hola, sóc Raúl! En què et puc ajudar? Escriu-me per Whatsapp

×