Els nostres serveis

Som una empresa especialitzada en la realització d’Inspecció Tècnica d’Edificis (ITE), Certificació Energètica (CEE) i Tramitació de Subvencions, ja que comptem amb un Departament propi. Aquí t’expliquem de forma gràfica i senzilla que és cada servei.

Inspecció Tècnica d’Edificis (ITE): Serveix per valorar l’estat de conservació general dels diversos elements constructius de l’edifici. EXEMPLE: Com el metge que realitza una revisió general al seu pacient o el mecànic que realitza la Inspecció Tècnica a un vehicle. Això mateix és el que fem, però amb els edificis.MAS INFO

Certificació Energètica (CEE): Amb la realització del certificat podràs saber quanta energia gasta el teu edifici/habitatge per mantenir una temperatura correcta en el seu interior i les possibles millores a realitzar. EXEMPLE: De la mateixa manera que quan comprem un electrodomèstic ens fixem en la seva etiqueta energètica per saber si gastarà més o menys energia, amb el teu edifici/habitatge podràs tenir la mateixa informació.MAS INFO

Tramitació de subvencions edificis d’ us residencial : Una vegada hem realitzat l’ ITE i la CEE que són els passos previs obligatoris, et tramitem la subvenció d’obres. La quantia de les subvencions pot arribar fins al 100%, segons tipus d’actuació, convocatòria, barri, etc.  Aquest és un pas molt important i posar-ho en mans d’un Departament especialitzat t’ofereix totes les garanties.MAS INFO

Quan ha de passar la
Inspecció Tècnica (ITE)
meu edifici?

Quan ha de passar la Inspecció Tècnica (ITE) meva casa unifamiliar?

Quan he de realitzar obligatòriament el Certificat Energètic (CEE)?

Tramitacions de subvencions. Quins passos he de seguir?

ITE Barcelona

Subscriu-te a la nostra Newsletter

Vull demanar-te
que et subscriguis a la nostra llistes de clients per rebre CONTINGUT EXCLUSIU, OFERTES EN CURSOS I PRODUCTES que només ho comparteixo per email i que d'altra manera no podries accedir-hi.

Email:
Nom:

You have Successfully Subscribed!

Share This