CARTA ITE AGENCIA HABITATGE DE CATALUNYA

Éspossibleque si etspropietarid’unedifici o President d’una comunitat de propietaris, viusa Catalunyaiel teu edificité més de45anys hagis rebutrecentment unacartaITEdelAgència delhabitatge de Catalunya.Aixòés degut a quel’Agènciaha arrencat una campanya informativa,recordantl’obligatorietatde realitzar laInspeccióTècnica de l’Edifici(ITE)

AquestaInspeccióITEvaloral’estat de conservaciógeneral de l’edificii enserveix deguiaperimpulsar elsfuturstreballs demanteniment de l’edifici.A mésserveix per conèixer com funciona l’accessibilitatde l’edifici,la sostenibilitat i en conseqüència et direm com millorar-la.

A la cartaITE que has rebut,és especialmentrellevantel termini de 4mesos queens dóna per fer laITE.Per tant, convéque iniciïs ja la contractacióo planificació de la teva ITE Barcelona. fes-hosol·licitantel teuPRESSUPOST.

La cartaITE explica la Llei que regula laInspeccióTècnicad’Edificis, el Decret67/2015.Recull lessancionspossibles quepoden recaure enlespropietats encasd’incompliment de l’obligatorietat de realitzar la ITE, que és considerat faltagreusegonsla Llei.Finalmentes recullen lessancions:van des dels9.000als90.000 euros.

 

SOLUCIONA LA CARTA ITE AGENCIA HABITATGE REBUDA

Presupuesto ITE Barcelona-15% DESCOMPTE Sol·licitant Pressupost Online

REP el pressupost en 1 MINUT

Dónarespostaimmediata ala cartaITEAgènciaHabitatge, reppressupostOnlineinstantani,t’hofaremarribarcòmodamentper email.A méspotstriarcòmodament eldia ihoraride la Inspecció.Tinguesen comptea mésque CatalunyaITEés una empresaespecialitzada enITE, que realitzai entregateu informeen tan sols48hores, un cophemrealitzatlavisita a l’edifici.El teuproblema elresolemde forma còmoda, fàciliorganitzada.

Visita la nostrapàginaexclusivad’ITEEdificisa Catalunya:Videos,manualsde descàrregasobre el mantenimentd’edificis, preguntesfreqüents… totsobre la InspeccióTècnicad’Edificisho tensen el nostre apartatd’ITEdel nostre web.

Posemtambé a la vostradisposicióel Decretcomplet de laITEAgènciaHabitatge.Araja potsdescarregar-lo,llegir-lo iresoldretots els dubtesreferents a laITEEdificisa Catalunya.

Necessitespassar laITEEdificisa Catalunya?

A CatalunyaITEestemespecialitzats enla InspeccióTècnicad’Edificis(ITE).Som empresaespecialitzada,una garantiade la feina benfeta. Realitzem laInspecció,lliurem l’Informeen tan sols48horesidonem totambtot tipusd’explicacionsa la comunitat perajudar-los aarribar a lasolució final, l’edificien bonescondicions.

Llegeixles nostresressenyesfavorablesa Google,persones felicesambel treballrealitzat en els seusedificis.

Sapsquines són lesdeficiènciesITEmes comunsicomesqualifiquen?

Arribat elmomentde passar laITEEdificissorgeixenmolts dubtesenrelacióals tipusdeficiènciesITEi la sevaqualificació.Quan ésfavorable laITE?Quan és laITEdesfavorable?Quèhe de fer sial meu edificisorgeixendeficiènciesgreuso importants?.

Anem aresoldrepasa pastots els dubtes queensplantegeu,aexplicar-vostots els tipusdeficiènciesITEiensenyar-vosexemplespràctics.Gaudeixde la GUIACOMPLETAper entendre lesdeficiències delsEdificis.¿Quan unaITEés favorable?¿Quanés desfavorable?

Fantàstics. Ens va arribar el pressupost a l’instant. La contractació ens va resultar una experiència molt còmoda, vam triar fàcilment el dia de la visita. El servei molt bé, van resoldre tots els nostres dubtes i van lliurar la ITE al dia següent. Tenim tot el treball a la zona privada i ens resulta molt còmode accedir-hi en qualsevol moment. Els recomanem.

Francesc Puig

Nos dieron confianza desde el primer momento al ser Empresa especializada. Nos gustó mucho el sistema de presupuesto que nos llegó al momento. La contratación fue sencilla al ser con CITA online y la forma de pago. Muy amables durante la visita y nos dieron explicaciones detalladas sobre todas las dudas. El Informe ITE lo enviaron rápidamente y todo muy serio. Repetiremos.

Carmen Doval

Muy profesionales, y rápidos en acudir al edificio y darnos el informe. Puntuales, amables y resolutivos. Sin duda, si necesitara otra Ite o alguien me pregunta, los recomiendo 100%.

Laura Fernández

SOL·LICITAPRESSUPOSTONLINE

  • Rep el PRESSUPOST ONLINE al moment
  • Tria DIA i HORARI de la teva Inspecció
  • Contractació Online EN NOMÉS 3 PASSOS
  • Rep l’ INFORME EN 48h / 72h
  • ZONA CLIENT amb els Documents, Factures
  • Organitzem la ITE mitjançant FULLS D’AVISOS
  • PAGAMENTS amb Targeta,Transferència o Paypal
  • SISTEMA D´ALERTES abans que caduqui l’ ITE

SOL·LICITAINFORMACIÓ

Has d'acceptar la nostra política Protecció de Dades

2 + 10 =

×

¡Hola, soy Raúl! ¿En que te puedo ayudar? Escríbeme por Whatsapp

Hola, sóc Raúl! En què et puc ajudar? Escriu-me per Whatsapp

×