Amb Catalunya ITE tot són avantatges

Presupuesto ITE Barcelona-15% DESCOMPTE Sol·licitant Pressupost Online

REP el pressupost en 1 MINUT

 

 

 • Rep el PRESSUPOST ONLINE al moment
 • Tria DIA i HORARI de la teva Inspecció
 • Contractació Online EN NOMÉS 3 PASSOS
 • Rep l’ INFORME EN 48h / 72h
 • ZONA CLIENT amb els Documents, Factures
 • Organitzem la ITE mitjançant FULLS D’AVISOS
 • PAGAMENTS amb Targeta,Transferència o Paypal
 • SISTEMA D´ALERTES abans que caduqui l’ ITE

CATALUNYA ITE · ITE BARCELONA

La InspeccióTècnicad’Edificisa Barcelona(ITE),serveixper valorar l’estatde conservaciógeneral delsdiversos elementsconstructiusde l’edifici.A mésserveix deguiaperimpulsar elsfuturstreballs demanteniment de l’edifici.Finalmentserveixper conèixer comésl’accessibilitatde l’edifici, la sostenibilitati enconseqüènciaetdirem commillorar-la.

Éspossibleque si etspropietarid’unedifici o President d’unacomunitatde propietaris, viusa Catalunyaiel teu edificité més de45anyshagisrebutrecentment unacartaITEdelAgència delhabitatgede Catalunya.Aixòés degut a quel’Agènciaha arrencatuna campanyainformativa,recordantl’obligatorietatde realitzar laInspeccióTècnica de l’Edifici(ITE).Fesclicaquí perveurela carta.A la cartaITEque has rebut,és especialmentrellevantel termini de 4mesos queensdónaperfer laITE.Per tant, convéque iniciïs ja la contractacióo planificacióde la tevaITEBarcelona.

SOL·LICITAINFORMACIÓ

Has d'acceptar la nostra política Protecció de Dades

1 + 3 =

✅ Tensdubtessobre la InspeccióTècnicad’Edificisa Barcelona?

Si tensmésdubtesamb la cartaITEola InspeccióTècnicad’Edificis(ITE), visita la nostrapàginaon potsgaudirde tot elcontingut;vídeos, manualsper descarregarimoltainformaciósobrela ITE.

✅❌Sapslesconseqüències d’unaITEfavorable?¿Id’unaITEdesfavorable?

Una altra delespreguntes queens feuambmésfreqüència ésal voltant de lesDeficiènciesde lesInspeccions, terminisperreparar-les,quanla ITEés favorable, quan unaITEés desfavorable,com esqualifiquenlesdeficiències,què passasitenimDeficiènciesGreusoImportants enla nostraITEBarcelona. Descobreix-hovisitant laGuiadefinitiva sobre lesdeficiènciesITEen els edificis,ITEfavorable,ITEdesfavorable.

⚠️ Coneixeselsriscosde contractarunaITEa baix preu?

Finalmentcomunicar-vos queens estanarribantmolts casosde Comunitatsperjudicadesper malesInspeccionsomales pràctiques enlesInspeccions.Com a empresa independentespecialitzada enInspeccióTècnicad’Edificis,usalertemdelsperills als qualsus exposeucontractant unaITEbarata oa baix preu.Empresesconstructores,asseguradoresiafinsambinteressosposteriorsa la Inspecciósónel perill.Descobreix aquíelsperillsexistentsdarrered’unaITEa baix preu.

🏠 Vols saberl’antiguitatdel teu edifici?

Has de saber,que de forma general, elteu edificiha de passar laITEquancompleixi45anysd’antiguitat.Nohas d’esperara rebrecap cartaITEde l’Agència de l’Habitatge.Peròpotser,ara el que nosapsésl’època de construccióde ledifici.Ésel dubtemésfreqüent queensplantegeu,com conèixerl’antiguitat.Doncsbé,nomésheu d’omplirla direcciódel vostreedificial webde cadastrei usdonarà unacompletíssimainformació.Igualmenthas de saber, que en casde dubte odisconformitat,pots acreditarl’edat del teuedificimitjançant altresmitjansacceptats enDret.

A quiensdirigim?

 1. Comunitatsde propietaris
 2. Administradorsde finques
 3. Propietatsverticals
 4. Particulars
 5. Gestors de patrimoni
 6. API’S
 7. ArquitectesiArquitectesTècnics

Fantàstics. Ens va arribar el pressupost a l’instant. La contractació ens va resultar una experiència molt còmoda, vam triar fàcilment el dia de la visita. El servei molt bé, van resoldre tots els nostres dubtes i van lliurar la ITE al dia següent. Tenim tot el treball a la zona privada i ens resulta molt còmode accedir-hi en qualsevol moment. Els recomanem.

Francesc Puig

Profesionalidad y experiencia: son expertos en la realización de informes ITE y su tramitación. Cumplen con los plazos.

Jose Castilla

Presupuesto e inspección de muy rápida ejecución.

Cesar Diaz

Catalunya ITE ens ha fet recentment la inspecció tècnica al nostre edifici i estem tots molt satisfets del resultat i de la professionalitat i alhora simpatia dels tècnics que l’han realitzada

Sandra Burgos

Contratamos los servicios de Inspección Técnica de Edificios para nuestro edificio de Barcelona con Catalunya ITE. Se encargaron de todo, organización de la ITE, perfecta atención y explicaciones previas. El día de visita puntuales y cumplieron con el horario que nos dieron a la comunidad. Muy atentos con los vecinos el día de la Inspección. Nos entregaron el Informe ITE 2 días después y nos asesoraron sobre los siguientes pasos a seguir. Muy contentos con ellos.

Sofia Font

Nos dieron confianza desde el primer momento al ser Empresa especializada. Nos gustó mucho el sistema de presupuesto que nos llegó al momento. La contratación fue sencilla al ser con CITA online y la forma de pago. Muy amables durante la visita y nos dieron explicaciones detalladas sobre todas las dudas. El Informe ITE lo enviaron rápidamente y todo muy serio. Repetiremos.

Carmen Doval

Encantada con la profesionalidad y el trato recibido por CATALUNYA ITE, además de la rapidez y la atención. En especial el trato con Raúl un chico encantador, muy educado y muy profesional. Sin duda muy recomendables.

Eva Ruiz

Muy profesionales, y rápidos en acudir al edificio y darnos el informe. Puntuales, amables y resolutivos. Sin duda, si necesitara otra Ite o alguien me pregunta, los recomiendo 100%.

Laura Fernández

Eficientes, rápidos y solventes. Entregaron el informe súper rápido (menos de 2 días) y solucionaron todas las dudas que teníamos. Estamos satisfechos con su trabajo.

Jesus Amadeo Martin Gonzalez

Profesionalidad y rapidez. Hemos contratado 2 Inspecciones y siempre acabamos satisfechos. Además la atención y el trato un 10. Te resuelven todas las dudas y son muy eficaces.

Genís Alarcos

PREGUNTESFREQÜENTS SOBRELA INSPECCIÓTÈCNICAD’EDIFICIS(ITE)

Quan hade passar laITEelmeu edificiplurifamiliar?

 • Quancompleixi45anysd’antiguitatifins al 31de desembre del mateixany.

*Recomanemplanificar-la ambtempsd’antelaciói noesperar a l’últimtrimestre de l’any perpassar-la.

 

ALTREScasos en quès’ha de passarla ITEobligatòriament:

 • Si l’edificihad’acollir-sea subvencionso ajuts públicsper a larehabilitació,sigui quin sigui l’anyde construcció.
 • Si lesordenancesmunicipals oprogrameslocalsaixí hodeterminen.
 • Excepcionalment,a requeriment delAgència de l’Habitatgede Catalunyao l’Ajuntamentdel municipion estiguiubicat l’edifici.

Quan hade passar laITEcasa mevaunifamiliar?

 • Casesconstruïdes a partir de1975, l’any quecompleixin45anysd’antiguitat

Sila teva casadisposade cèdulad’habitabilitatvigentiet tocapassar laITE,no tensobligacióde passar laITEfinsque la cèdulacaduqui.Un copcaduqui, haureu de passarla ITEobligatòriament.

Estanexclosesde passar laITElescases, quan l’edificacióprincipalestigui separada1,5metres omésde la viapública, zonesd’ús públic ofinquesadjacents.

Quan hed’realitzarobligatòriament elCEEen el meuedifici, casao habitatge?

 • Si l’edifici, casa ohabitatge had’ acollir-se asubvencionso ajuts públicsper a larehabilitació.
 • Si l’edifici, casa ohabitatge s’hallogar, vendreo feralguna transacciópatrimonial quecomporticanvide titularitat.

Actualitat de Catalunya ITE

L’actualitat, notíciesinovetats delsectorde la InspeccióTècnicad’Edificis

Qui paga la ITE

Qui paga la ITE

TOT EL QUE HAS DE SABER SOBRE QUI PAGA LA ITESaber qui paga la ITE pot semblar en teoria un tema senzill, però no ho és. A continuació us parlarem de casos reals, que ens succeeixen com a empresa dedicada de manera exclusiva a la realització d'Inspecció Tècnica...

read more
ITE Generalitat

ITE Generalitat

GUIA ITE GENERALITAT.TOT EL QUE HAS DE SABER SOBRE L'ITE A CATALUNYAA Catalunya ITE, com a empresa especialitzada en Inspecció Tècnica d'Edificis que som, estem rebent moltes consultes sobre la ITE Generalitat. Recordeu que la Generalitat de Catalunya, mitjançant l...

read more
Com saber si un edifici ha passat la ITE

Com saber si un edifici ha passat la ITE

COMO SABER SI UN EDIFICIO HA PASADO LA ITE. CASOS REALES Y SOLUCIÓNEn la actualidad estamos recibiendo muchas consultas, algunas personas llevan semanas intentándolo, sobre cómo saber si el edificio ha pasado la ITE. Como empresa especializada en Inspección Técnica de...

read more
ITE Barata

ITE Barata

TOT EL QUE HAS DE SABER SOBRE ELS PERILLS DE CONTRACTAR UNA ITE BARATA Actualment ens estan arribant molts casos de Comunitats perjudicades per males Inspeccions o males practiques en les Inspeccions. El motiu d'aquest article, com a empresa especialitzada en...

read more
ITE Generalitat

ITE Generalitat

GUIA ITE GENERALITAT.TOT EL QUE HAS DE SABER SOBRE L'ITE A CATALUNYA A Catalunya ITE, com a empresa especialitzada en Inspecció Tècnica d'Edificis que som, estem rebent moltes consultes sobre la ITE Generalitat. Recordeu que la Generalitat de Catalunya, mitjançant l...

read more
10 Consejos para pasar la ITE

10 Consejos para pasar la ITE

10 Consejos para pasar la ITE ¿Has de pasar en algún momento la Inspección Técnica de Edificios?, ¿sabes como mantener tu edificio para evitar sustos en la Inspección?, ¿quieres mejorar la conservación del edificio en general?. Te vamos a dar 10 consejos para pasar la...

read more
Carta ITE Habitatge

Carta ITE Habitatge

CARTA ITE AGENCIA HABITATGE DE CATALUNYA És possible que si ets propietari d’un edifici o President d’una comunitat de propietaris, vius a Catalunya i el teu edifici té més de 45 anys hagis rebut recentment una carta ITE de l ‘Agència de l‘ habitatge de Catalunya....

read more
Exposats a l’amiant

Exposats a l’amiant

Vivim envoltats de fibres d’amiant, un element cancerigen que els pròxims vint anys causarà 60.000 morts a Espanya i unes 500.000 a Europa.

read more

La nostra seués aquía Hospitalet de Llobregat

La ITE de edificios en Barcelona

C/Natzaret nº 4B, · Tel. 93 533 70 09

08902 Hospitalet de Llobregat BARCELONA

×

¡Hola, soy Raúl! ¿En que te puedo ayudar? Escríbeme por Whatsapp

Hola, sóc Raúl! En què et puc ajudar? Escriu-me per Whatsapp

×