LA GUIA DEFINITIVA PER A ENTENDRE LES DEFICIÈNCIES
ITE EDIFICIS: ITE FAVORABLE, ITE DESFAVORABLE

És possible que l’edifici on visquis hagi de passar la ITE. Arribat el moment sorgeixen molts dubtes en relació als tipus de deficiències ITE i la seva qualificació. Quan és favorable la ITE? Quan és la ITE desfavorable? Què he de fer si al meu edifici sorgeixen deficiències greus o importants?

Anem a resoldre pas a pas tots els dubtes que ens plantegeu, a explicar-vos tots els tipus de deficiències ITE i ensenyar-vos exemples pràctics. Recordar que a Catalunya ITE, com a empresa especialitzada Inspecció Tècnica d’Edificis que som, vam realitzar la ITE Edificis a tot Catalunya. Pots demanar pressupost en el senzill formulari que et mostrem a continuació.

TIPUS DEFICIÈNCIES ITE

DEFICIÈNCIES MOLT GREUS

Són les que, pel seu abast i gravetat, representen un risc imminent i generalitzat per a l’estabilitat de l’edifici, la seguretat de les persones i dels béns. Requereixen una intervenció immediata consistent en el desallotjament de l’edifici o l’adopció d’altres mesures de caràcter urgent i cautelar, que poden incloure l’execució d’obres o, si s’escau, la declaració de ruïna de l’edifici.

DEFICIÈNCIES GREUS

Són les que, per la seva incidència, representen un risc imminent per a l’estabilitat o la seguretat de determinats elements de l’edifici o greus problemes de salubritat. Pressuposen un risc per a la seguretat de les persones o béns, i que requereixen en una primera fase l’adopció de mesures cautelars. En una segona fase l’execució de les obres per a l’esmena d’aquestes deficiències.

DEFICIÈNCIES IMPORTANTS

Són les que, tot i que no representen en principi un risc imminent ni per a l’estabilitat de l’edifici ni per a la seguretat de les persones, afecten la salubritat i funcionalitat, en haver-se constatat un procés gradual de pèrdua de les prestacions bàsiques originàries, que fa necessària una intervenció correctora que no pot quedar relegada a treballs de manteniment.

DEFICIÈNCIES LLEUS

Són aquelles no incloses en els apartats anteriors, que fan necessària la realització de treballs de manteniment preventiu o corrector per evitar el seu agreujament, així com que puguin provocar l’aparició de noves deficiències.

Has de passar la ITE del teu edifici?

T’ho posem fàcil!

Has de passar la ITE del teu edifici?

Catalunya ITE t’ho posa fàcil!

CATALUNYA ITE TOT AVANTATGES

Pressupost ITE Barcelona-15% DESCOMPTE Sol·licitant Pressupost Online

REP el teu pressupost en 1 MINUT

DEFICIÈNCIES GREUS O MOLT GREUS

Que passa si trobem deficiències greus o molt greus?

En cas de trobar deficiències greus o molt greus a l’edifici, el resultat global de la inspecció serà DESFAVORABLE.

Si el Tècnic que realitza la ITE, detecta l’existència de deficiències qualificades com a greus o molt greus, cal que ho comuniqui de manera immediata tant a la propietat com a l’Ajuntament del municipi on es trobi l’edifici. Igualment caldrà realitzar la proposta de mesures de seguretat cautelars per protegir el risc de forma provisional. A l’informe ITE s’ha de contenir el termini orientatiu per a esmenar les deficiències.

En el supòsit d’aquest tipus de deficiències, el tècnic que realitza la ITE, no necessitarà permís de la propietat per comunicar a l’Administració l’existència de riscos.

En aquests casos, la Inspecció Tècnica d’Edificis (ITE) ha d’indicar si les mesures cautelars relatives a la seguretat de l’edifici han estat executades.

¿Que certificat obté l’edifici en els casos de deficiències Greus i molt greus?

En els casos d’existència de deficiències greus o molt greus en l’informe ITE, l’edifici obté un Certificat d’Aptitud per 3 anys, anomenat “APTE CAUTELAR” (sempre que aquestes mesures hagin resolt provisionalment les situacions de risc per a les persones i els béns ). Hi haurà una revisió mínima cada 12 mesos per acreditar que no han empitjorat les condicions o que ja s’han realitzat les obres de reparació.

DEFICIÈNCIES IMPORTANTS

Que passa si trobem deficiències importants?

En cas de trobar deficiències importants a l’edifici, el resultat global de la inspecció serà DESFAVORABLE.

En cas que hi hagi deficiències importants, aquestes han de ser reparades. No hi ha data determinada per a les obres de reparació d’aquestes deficiències, però cada 24 mesos hi haurà una revisió per comprovar que no han empitjorat les condicions o acreditar que ja s’han realitzat les obres de reparació. A aquestes comprovacions periòdiques se’ls crida Informe de verificació i el podeu contractar a través de la nostra pàgina web.

¿Que certificat obté l’edifici en els casos de deficiències Permanents?

En els casos d’existència de deficiències importants en l’informe ITE, l’edifici obté un Certificat d’Aptitud per 6 anys, anomenat “Apte provisional”, que el Decret obliga a revisar cada 24 mesos per comprovar l’evolució o reparació de les deficiències.

DEFICIÈNCIES LLEUS O SENSE DEFICIÈNCIES

Que passa si ens trobem amb deficiències lleus o sense deficiències?

En cas de trobar deficiències lleus a l’edifici, el resultat global de la inspecció serà FAVORABLE.

En aquests casos, es recomana realitzar els treballs de manteniment preventiu o corrector que indiqui l’informe ITE. D’aquesta manera s’evita l’agreujament de les deficiències i que aquestes passin a ser importants.

¿Que certificat obté l’edifici en els casos de trobar deficiències lleus o sense deficiències?

En els casos en què l’edifici no presenti deficiències o d’existència de deficiències lleus en l’informe ITE, l’edifici obté un Certificat d’Aptitud per 10 anys. Transcorregut aquest termini, la ITE caduca i l’edifici haurà de tornar a passar la Inspecció Tècnica.

DEFICIÈNCIES MÉS COMUNS ALS EDIFICIS INSPECCIONATS

Especialment rellevant és que coneguis el Tipus Deficiència ITE que trobem habitualment en les Inspeccions. Et farem a continuació un resum d’allò més destacat.

PRESÈNCIA FIBROCIMENT

El fibrociment és un dels tipus de deficiència ITE més habituals. Conegut comunament com a Uralita, era un material molt utilitzat en la construcció, per exemple, en baixants, cobertes, mitgeres i dipòsits d’aigua. El fibrociment conté amiant, que pot ser molt perillós, tant per als treballadors que el manipulen com per a les persones que estiguin a prop seu. Les fibres d’aquest material són altament cancerígenes, podent originar diversos tipus de càncers de pulmó i pleura;

BRUTÍCIA ALS PATIS

En molts casos es pot trobar brutícia i greix acumulat a les parets dels patis. En la majoria dels casos és a causa de que les extraccions de les cuines convergeixen al pati i no estan unificades i conduïdes cap a la coberta. Això afavoreix que el greix s’acumuli a les parets. En alguns casos, arribant a presentar greus problemes de salubritat per a les persones que habiten a l’edifici.

BRUTÍCIA A LES COBERTES

Observem en moltes ocasions per deixadesa o falta de manteniment, brutícia acumulada, restes orgàniques, plantes, sediments arrossegats per la pluja, així com materials sobrants de diferents obres realitzades a l’edifici.

VIDRES TRENCATS A COBERTES DE PATIS

Els vidres que cobreixen els patis es poden trencar fàcilment a causa de l’acció continuada dels agents atmosfèrics, dilatacions, canvis de temperatura, cops accidentals, calamarsa. Aquest tipus de vidre a l’portar al seu interior una petita armadura, no solen representar un perill. No obstant això recomanem substitució.

DESPRENIMENTS ALS BALCONS

Un tipus de deficiència ITE molt comú, és la presència de fissures horitzontals i despreniments en el recobriment dels cants dels balcons. L’acció dels agents atmosfèrics afavoreix l’oxidació dels elements interns (armadures de recobriment), donant com a conseqüència un augment de secció de les armadures i la consegüent trencament de el cant el forjat de la balconada.

HUMITATS I FILTRACIONS A COBERTES I TERRASSES

Una altra dels tipus de deficiències ITE més freqüents, són les manifestacions d’humitats per filtració directa en els sostres dels habitatges, que es troben justament per sota de les cobertes o terrasses.

BARANES ROVELLADES

Una de les deficiències clàssiques les trobem en les baranes dels edificis. És freqüent que presentin oxidació i putrefacció tant en el passamans, ancoratges, com en altres trams de la barana.

QUE OPINEN ELS CLIENTS DE CATALUNYA ITE

Encantada con la profesionalidad y el trato recibido por CATALUNYA ITE, además de la rapidez y la atención. En especial el trato con Raúl un chico encantador, muy educado y muy profesional. Sin duda muy recomendables.

Eva Ruiz

Contratamos los servicios de Inspección Técnica de Edificios para nuestro edificio de Barcelona con Catalunya ITE. Se encargaron de todo, organización de la ITE, perfecta atención y explicaciones previas. El día de visita puntuales y cumplieron con el horario que nos dieron a la comunidad. Muy atentos con los vecinos el día de la Inspección. Nos entregaron el Informe ITE 2 días después y nos asesoraron sobre los siguientes pasos a seguir. Muy contentos con ellos.

Sofia Font

Eficientes, rápidos y solventes. Entregaron el informe súper rápido (menos de 2 días) y solucionaron todas las dudas que teníamos. Estamos satisfechos con su trabajo.

Jesus Amadeo Martin Gonzalez

Muy profesionales, y rápidos en acudir al edificio y darnos el informe. Puntuales, amables y resolutivos. Sin duda, si necesitara otra Ite o alguien me pregunta, los recomiendo 100%.

Laura Fernández

Profesionalidad y experiencia: son expertos en la realización de informes ITE y su tramitación. Cumplen con los plazos.

Jose Castilla

Profesionalidad y rapidez. Hemos contratado 2 Inspecciones y siempre acabamos satisfechos. Además la atención y el trato un 10. Te resuelven todas las dudas y son muy eficaces.

Genís Alarcos

Presupuesto e inspección de muy rápida ejecución.

Cesar Diaz

Catalunya ITE ens ha fet recentment la inspecció tècnica al nostre edifici i estem tots molt satisfets del resultat i de la professionalitat i alhora simpatia dels tècnics que l’han realitzada

Sandra Burgos

Contratamos los servicios de Catalunya ITE para nuestro edificio en Hospitalet.
Excelente trato con la comunidad cuando vinieron, profesionales. Entregaron el Informe en un tiempo record y nos asesoraron sobre los trabajos de mantenimiento a realizar.
Empresa recomendable, volveremos a realizar la próxima Inspección con ellos.

Carles Sirvan

Actualitat de Catalunya ITE

L’actualitat, notícies i novetats de el sector de la Inspecció Tècnica d’Edificis recollides per a tu.

La ITE no es un examen. Sobrevivir a una ITE Desfavorable

La ITE no es un examen. Sobrevivir a una ITE Desfavorable

LA ITE NO ES UN EXAMEN. TODO LO QUE TIENES QUE SABER SOBRE COMO SOBREVIVIR A UNA ITE DESFAVORABLE.Hemos crecido casi desde niños con ciertas convicciones muy claras. Una de ellas es la diferencia entre el Aprobado y el Suspenso. Y ha funcionado así desde que el...

read more
Qui paga la ITE

Qui paga la ITE

TOT EL QUE HAS DE SABER SOBRE QUI PAGA LA ITESaber qui paga la ITE pot semblar en teoria un tema senzill, però no ho és. A continuació us parlarem de casos reals, que ens succeeixen com a empresa dedicada de manera exclusiva a la realització d'Inspecció Tècnica...

read more
Quien paga la ITE

Quien paga la ITE

TODO LO QUE DEBES SABER SOBRE QUIÉN PAGA LA ITESaber quién paga la ITE puede parecer en teoría un tema sencillo, pero no lo es. A continuación os hablaremos de casos reales, que nos suceden como empresa dedicada de forma exclusiva a la realización de Inspección...

read more
ITE Generalitat

ITE Generalitat

GUIA ITE GENERALITAT.TOT EL QUE HAS DE SABER SOBRE L'ITE A CATALUNYAA Catalunya ITE, com a empresa especialitzada en Inspecció Tècnica d'Edificis que som, estem rebent moltes consultes sobre la ITE Generalitat. Recordeu que la Generalitat de Catalunya, mitjançant l...

read more
Com saber si un edifici ha passat la ITE

Com saber si un edifici ha passat la ITE

COMO SABER SI UN EDIFICIO HA PASADO LA ITE. CASOS REALES Y SOLUCIÓNEn la actualidad estamos recibiendo muchas consultas, algunas personas llevan semanas intentándolo, sobre cómo saber si el edificio ha pasado la ITE. Como empresa especializada en Inspección Técnica de...

read more
ITE Barata

ITE Barata

TOT EL QUE HAS DE SABER SOBRE ELS PERILLS DE CONTRACTAR UNA ITE BARATAActualment ens estan arribant molts casos de Comunitats perjudicades per males Inspeccions o males practiques en les Inspeccions. El motiu d'aquest article, com a empresa especialitzada en Inspecció...

read more
ITE Generalitat

ITE Generalitat

GUIA ITE GENERALITAT.TOT EL QUE HAS DE SABER SOBRE L'ITE A CATALUNYA A Catalunya ITE, com a empresa especialitzada en Inspecció Tècnica d'Edificis que som, estem rebent moltes consultes sobre la ITE Generalitat. Recordeu que la Generalitat de Catalunya, mitjançant l...

read more
10 Consejos para pasar la ITE

10 Consejos para pasar la ITE

10 Consejos para pasar la ITE ¿Has de pasar en algún momento la Inspección Técnica de Edificios?, ¿sabes como mantener tu edificio para evitar sustos en la Inspección?, ¿quieres mejorar la conservación del edificio en general?. Te vamos a dar 10 consejos para pasar la...

read more
×

¡Hola, soy Raúl! ¿En que te puedo ayudar? Escríbeme por Whatsapp

Hola, sóc Raúl! En què et puc ajudar? Escriu-me per Whatsapp

×